Renginys

Įstaigų ir įmonių administravimas

  • Aukštoji mokykla: Lietuvos verslo kolegija
  • Studijų kryptis: Vadyba
  • Studijų forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė, 4 metai ištęstinė
  • Dėstymo kalbos: Lietuvių
  • Programos apimtis kreditais: 180
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: verslo vadybos profesinis bakalauras
  • Studijų programos kodas: 6531LX026
  • Vykdymo vieta: Vilnius / Klaipėda

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Studijų programa skirta rengti įstaigų ir įmonių administratorius, gebančius profesionaliai tvarkyti dokumentus kompiuteriu, organizuoti ir koordinuoti įmonės veiklą, valdyti informacinę veiklą, vadovauti personalui, organizuoti biuro, skyriaus ar kito padalinio veiklą, darbuotojų paiešką, atranką, įdarbinimą, kvalifikacijos tobulinimą, tvarkyti įmonės veiklos ir su darbo santykiais susijusią dokumentaciją, valdyti materialinius ir finansinius išteklius, kurti įstaigos ar įmonės įvaizdį, organizuoti personalo kvalifikacijos kėlimą, parinkti darbuotojų motyvacijos formas. Šie įgyti gebėjimai reikalingi ir būtini XXI amžiaus praktiškai bet kokiam specialistui.

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

Registracija į studijų programą:

Įstaigų ir įmonių administravimas

 

 

 

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.