ES parama

ES parama

ES parama

E-komercijos modelio diegimas įmonėje MB „Balticum infinitum``

MB „Balticum infinitum“ pradėjo įgyvendinti projektą E. komercijos modelio diegimas įmonėje MB „Balticum infinitum“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.
Projekto tikslas – įsidiegti informacines technologijas skirtas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, taip pagerinti paslaugų teikimą klientams, plėsti klientų ratą ir didinti įmonės konkurencingumą rinkoje.
Projekto bendra vertė – 27 125,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-28

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.