Renginys

Agronomija

Agronomija – tai studijų programa siekiantiems dominuoti moderniame agosektoriuje. Agronomo misija – išmaitinti planetos gyventojus! Agronomas – tai kompetentingas, plačios erudicijos specialistas, priimantis ir įgyvendinantis sprendimus žemės ūkio veikloje, pasitelkiant inovatyvias agrotechnines priemones, gebantis racionaliai naudoti žemės ūkio išteklius, konsultuoti augalų auginimo, kokybės gerinimo, produktyvumo, agroekologiniais klausimais, analizuoti rinkos pokyčius ir vystyti agroverslą. Agronomas – tai ir konsultantas, ir gamintojas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas.

 

  • Aukštoji mokykla: Vytauto didžiojo Universitetas
  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai
  • Studijų kryptis:  Agronomija
  • Studijų trukmė: Nuolatinė (4 m.), ištęstinė (6 m.)
  • Dėstymo būdas: Auditorinis / Nuotolinis
  • Studijų kalba:  Lietuvių
  • Pakopa: Bakalauro
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauro laipsnis
  • Vykdymo vieta: Kaunas

Karjeros galimybės

Galės dirbti vyriausiuoju buhalteriu, buhalteriu, finansų analitiku, finansų vadovu, vidaus auditoriumi nacionalinėse ir tarptautinėse verslo įmonėse, viešojo sektoriaus organizacijose, audito įmonėse, mokesčių, draudimo, kontrolės, konsultavimo įstaigose, finansinėse institucijose, savarankiškai teikti apskaitos, mokesčių bei konsultacines paslaugas. Absolventams yra galimybė tęsti studijas apskaitos, finansų, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei kitų socialinių mokslų krypčių magistrantūroje.

 

 

 

Registracija į studijų programą:

Agronomija

 

 

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.