Renginys

LYGINAMOSIOS KULTŪRŲ STUDIJOS

Studijos trunka dvejus metus nuotoliniu būdu. Studijų tvarkaraštis parankus dirbantiems ar gyvenantiems užsienyje, kadangi paskaitos vyksta vakarais nuotoliniu būdu, paskaitų įrašus peržiūrėti galima pasirinktu ir patogiu laiku, visa studijų medžiaga, užduotys, atsiskaitymų klausimai talpinami nuotolinių studijų aplinkoje.
Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos kultūros specialistus, gebančius organizuoti ir atlikti kultūros tyrimus, analizuoti ir vertinti kultūros reiškinius regiono istorijos ir socialinių procesų kontekste. Studijų metu magistrantai išmoksta rašyti analitinius kultūrą analizuojančius straipsnius, parengti ir vykdyti įvairius nacionalinius bei tarptautinius kultūrinius projektus, atlikti jų ekspertinį vertinimą, teikti kompetentingas mokslines metodines konsultacijas kultūros, mokslo ir švietimo, turizmo srities bei visuomeninėms institucijoms ir organizacijoms.

 • Aukštoji mokykla: Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6211NX036
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Kultūros studijos
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (2)
 • Programos apimtis kreditais: 120
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas – akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvadospažangos ataskaita

STUDIJŲ REZULTATAI

Absolventai, baigę šią programą gebės:
išmanyti kultūrų skirtumus, moksliškai analizuoti ir vertinti skirtingas kultūras, vertinti šiuolaikinius etninius ir kultūrinius procesus, vykdyti kultūros tyrimus;
atlikti materialiojo ir nematerialiojo paveldo bei gyvosios tradicijos tyrimus;
kultūros tyrimuose tinkamai naudoti naujausias etnologijos teorijas bei metodus;
rašyti analitinius straipsnius, susijusius su įvairiomis etninės kultūros sritimis;
parengti ir įgyvendinti kultūros tyrimų projektus;
teikti mokslines metodines konsultacijas kultūros, mokslo ir švietimo, turizmo srities bei visuomeninėms institucijoms bei organizacijoms.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Programą baigę absolventai įgyja kvalifikaciją:
dirbti tyrėjais mokslo ir studijų institucijose;
dirbti specialistais kultūros paveldo išsaugojimo, gyvosios tradicijos palaikymo ir populiarinimo, paveldosaugos, kultūros politikos ir kultūros vadybos srityse;
dirbti kultūros specialistais leidyklose, žiniasklaidoje, viešųjų ryšių sektoriuje, kultūros centruose, atstovybėse užsienio šalyse;
dirbti turizmo firmose, kelionių agentūrose (kompetentingais skirtingų kultūrų žinovais – konsultantais, turizmo strategais, ekskursijų vadovais);
dirbti viešose institucijose ar privačiose organizacijose, kuriose reikalingi platų kultūrinį išsilavinimą turintys specialistai;
dėstyti aukštosiose mokyklose;
vadovauti neformaliojo švietimo grupėms, dirbti edukatoriais kultūros ir švietimo srityse;
toliau studijuoti humanitarinių ar socialinių mokslų doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Magistro darbas

Registracija į studijų programą:

Studijų programos

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.