Renginys

MARKETINGAS

 

 • Aukštoji mokykla: Vytauto Didžiojo Universitetas
 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX028
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Rinkodara
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Akredituota iki: 2029-02-14 (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas

Marketingo studijų programoje rengiami aukštos kvalifikacijos marketingo specialistai, galintys dirbti įmonių marketingo vadovais, konsultantais, kūrybiškai spręsti įvairias marketingo problemas šiuolaikinio verslo srityse. Ši programa supažindina su šiuolaikiniais marketingo teoriniais ir praktiniais aspektais, kas užtikrina platų marketingo srities išmanymą ir galimybes tolesniam profesiniam augimui. Programoje didelis dėmesys teikiamas praktinių marketingo įgūdžių tobulinimui, tad baigusieji šias studijas sėkmingai įsilieja į darbo rinką.

Studijų metu sprendžiamos realios privačių ir viešų organizacijų užduotys, suteikiama prieiga prie Bloomberg duomenų bazės, fakultete veikia neuro marketingo ir e-sporto laboratorijos; studijuojant sudaroma galimybė įgyti papildomų žinių renkantis vieną iš 45 gretutinių studijų programų; įgyti pedagogo kvalifikaciją.

STUDIJŲ REZULTATAI

Baigę Marketingo studijų programą ir įgiję Verslo vadybos bakalauro laipsnį absolventai turi gebėti:

 • planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus;
 • analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas marketingo veiklą koordinuojantiems asmenims;
 • koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir specialistų rekomendacijas;
 • vykdyti įvairią projektinę veiklą;
 • prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos sąlygoja žinių ir technologijų pažanga marketingo profesinėje srityje;
 • patiems įvertinus savo veiklą, mokytis savarankiškai.

Absolventai turi žinoti:

 • pamatinės marketingo vadybos ir jai artimų sričių mokslų teorines nuostatas, koncepcijas.
 • naujausias marketingo teorines įžvalgas ir praktinius pasiekimus marketingo srityje;
 • įvairaus pobūdžio marketingo procesų ir turinio analizės tyrimus;
 • įvairius rinką ir marketingo sritį transformuojančius veiksnius.
 • įvairius marketingo veiklos elementus, lemiančius efektyvaus marketingo valdymo sėkmę.
 • marketingo vadybos ypatumus skirtinguose verslo kontekstuose.

Absolventai turi turėti savybių:

 • pademonstruoti darbo grupėse ir projektų valdymo įgūdžius.
 • pademonstruoti rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžius.
 • pademonstruoti savarankiško mokymosi gebėjimus, padedančius susiorientuoti ir prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos ir sąlygų.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Turkija, Vokietija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Įgijus verslo vadybos specialisto kvalifikaciją, galima: toliau studijuoti verslo administravimo ir vadybos krypčių magistrantūros studijų programose, dirbti įvairaus profilio įmonių marketingo padalinių vadovais, vadovų referentais, marketingo specialistais, konsultantais, gebančius tyrinėti ir pritaikyti marketingo vadybos įgūdžius bei žinias savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi, gebančius priimti sprendimus sprendžiant marketingo problemas, inicijuoti ir vykdyti įvairius marketingo projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinio marketingo vadybos veiklos srityse ir verslo aplinkose.Įgijus rinkodaros specialisto kvalifikaciją, galima toliau studijuoti verslo administravimo ir vadybos krypčių magistrantūros studijų programose.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijų programoje numatomos šios praktikos: 3 semestras Pažintinė praktika; 7 semestras Kvalifikacinė praktika.

BAIGIAMASIS DARBAS

Bakalauro baigiamasis darbas

 

Registracija į studijų programą:

Studijų programos

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.