Renginys

Pedagogika

Profesinių studijų programa „Pedagogika“ skirta tiems, kurie jau įgijo aukštąjį išsilavinimą, turi įvairios gyvenimiškos patirties ir savo gyvenimo kelią nori sieti su mokytojo darbu mokykloje.

Studijos trunka vienerius mokslo metus. Jas sudaro pedagoginė praktika (800 val.), kuri atliekama bendrojo ugdymo mokyklose ir teorinės paskaitos bei baigiamasis darbas. Paskaitos vyksta universitete savaitgaliais (penktadieniais po pietų – šeštadieniais), seminarai, konsultacijos egzaminai vyksta nuotoliniu būdu.

Studijų metu studentai tyrinėja bei reflektuoja pedagoginę veiklą, diegia pedagogines inovacijas mokyklose, išmoksta taikyti modernias ugdymo strategijas, patys išbando aktualias mokymo technologijas ir priemones, tokias, kaip e.portfolio, skaitmeninės istorijos kūrimas, asinchroninio mokymosi įrankiai ir kt. Studijavimo procesas orientuotas į aktyvų studentų, dėstytojų, praktikos mentorių tarpusavio bendradarbiavimą.

Sėkmingai pabaigus studijas, suteikiama pedagogo kvalifikacija, patvirtinama valstybės pripažintu pažymėjimu ir leidžianti dirbti pedagoginį darbą bendrojo ugdymo mokykloje.

 

  • Aukštoji mokykla: Vytauto didžiojo Universitetas
  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų trukmė: Nuolatinė
  • Dėstymo būdas:  Nuotolinis
  • Studijų kalba: Lietuvių
  • Pakopa: Profesinės studijos
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Pedagogo kvalifikacija
  • Vykdymo vieta: Kaunas, Vilnius

Karjeros galimybės

Absolventas, įgijęs pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio rengimo įstaigose, aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, pedagoginį darbą kitose veiklos sektoriuose, kuriuose reikalingas pedagoginis pasirengimas. Turi galimybę stoti į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas.

 

 

Registracija į studijų programą:

Pedagogika

 

 

 

 

 

 

 

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.