Renginys

ŠVIETIMAS IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Unikali tarpkryptinė studijų programa Lietuvoje – andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro diplomas. Programa rengia specialistus gebančius taikyti ir valdyti įvairias informacines technologijas skirtinguose švietimo bei verslo sektoriuose, planuoti ir rengti technologijomis grįstą mokymosi turinį, organizuoti mokymąsi skirtingoms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms, kurti ir administruoti kompiuterines sistemas įmonėse ir organizacijose.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6123MX001
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Andragogika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas – akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvadospažangos ataskaita

Programa nebevykdoma.

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.