Renginys

Verslo administravimas

Ugdome verslius, sėkmingus, kūrybiškus organizacijų vadovus, valdymo profesionalus,  verslo konsultantus, nuosavo verslo savininkus – verslo pasaulio lyderius, kurie išmano visus versle, organizacijose vykstančius procesus ir geba priimti drąsius, bet pamatuotus verslo sprendimus.

 

 • Aukštoji mokykla: Vytauto didžiojo Universitetas
 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX029
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Verslas
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Sporto vadyba
 • Akredituota iki: 2030-01-17 (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas

STUDIJŲ REZULTATAI

1) Pademonstruoti žinias apie pamatines verslo administravimo ir jai artimų sričių teorines nuostatas, koncepcijas. 2) Pritaikyti žinias, įvertinant pagrindines verslo administravimo sritis – marketingo, finansų, žmonių išteklių, operacijų valdymą. 3) Pritaikyti verslo administravimo situacijoms analizuoti teorines naujoves ir praktinius pasiekimus, šiuolaikinės verslo aplinkos tendencijas, ypatumus, verslo kontekstus. 4) Atlikti įvairaus pobūdžio verslo administravimo problemų tyrimus, taikant mokslinių tyrimų bei jų rezultatų patikimumo nustatymo metodus. 5) Įvertinti verslo administravimo sprendimus, pagrįsti jų tinkamumą, analizuojant besikeičiančios verslo aplinkos veiksnių įtaką. 6) Pademonstruoti savarankiško įvairių verslo administravimo situacijų/problemų analizės, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo, projektų valdymo įgūdžius. 7) Pademonstruoti žodinio ir rašytinio komunikavimo įgūdžius, taikant profesinę verslo kalbą (tame tarpe ir anglų). 8) Pademonstruoti darbo grupėse įgūdžius: gebėjimo komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę ir kt.

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Turkija, Vokietija.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Įgijus verslo krypties verslo vadybos bakalauro laipsnį, galima: toliau studijuoti verslo administravimo ir vadybos krypčių magistrantūros studijų programose; užsiimti profesine vadovo ir organizatoriaus veikla, įvairiose verslo organizacijose; pradėti savo verslą, steigiant individualią įmonę ar dalyvauti steigiant kitas verslo formas. Verslo vadybos specialisto kvalifikacija reikalinga dirbti bet kurios valstybinės ar privačios gamybinės ar paslaugas teikiančios organizacijos administracijos pareigybėse; dirbti vadybininkais organizacijų marketingo, personalo, finansų padaliniuose, vadovauti žemesnio lygio organizacijų padaliniams ir t.t.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Numatoma 18 kreditų praktika: pažintinė – 6 kreditai; kvalifikacinė praktika – 12 kreditų.

BAIGIAMASIS DARBAS

Bakalauro baigiamasis darbas

 

 

Registracija į studijų programą:

Studijų programos

Kurso turinys griežtai saugomas autorių teisių. Už medžiagos kopijavimą ir platinimą gresia teisinė atsakomybė.